Bookmark and Share

Meditatie Thema's voor een heel jaar en Week # 1

Het mede vormgeven aan een Nieuwe Aarde in dienst van het Licht


Hoi!

Beginnend met de eerste die hier onder staat, bieden we iedere week een nieuw meditatie thema aan dat is ontworpen om een mogelijkheid te bieden om de essentiële ontwaking sleutels en de concepten te herhalen die verkend zijn in de Meditatie Focussen die gedurende een periode van 8 jaar zijn verspreid, voorafgaand aan 2012. Deze meditatiethema's vervangen de Meditatie Focussen die regelmatig zijn verzonden sinds april 2000 naar de inschrijvers op de lijst van de Wereldwijde Meditatie Focus Groep.

Het eerste thema dat wordt voorgesteld is Het mede vormgeven aan een Nieuwe Aarde in Dienst van het Licht, dat hieronder is opgenomen, voor de 30 minutenmeditatie van komende zondag, startend om 16.00 uur Universele Tijd/GMT (17.00 uur in Amsterdam in de wintertijd en 18.00 uur in de zomertijd) -als je elders woont, kijk dan HIER voor de tijd die overeenkomst in de winter en HIER voor de overeenkomende tijd in de zomer (winter en zomer op het noordelijk halfrond).

Je wordt ook uitgenodigd om deel te nemen aan een wereldwijde Gouden Pad van Licht zielvereniging die start 30 minuten voor het begin van de wekelijkse Meditatie Focus. Zoals is voorgesteld in de Meditatie Focus #214: Intensivering Naar Eenheidsbewustzijn, “hebben die zielen die regelmatig deelnemen in deze wereldwijde meditatiefocussen en gelijkwaardige activiteiten, als zij daarvoor kiezen, een nieuwe kans om hun gaven te verhogen en verdieping van hun mogelijkheden om zichzelf onder te dompelen in een zielencollectief en daarmee hun respectievelijke zielen samen te voegen en te versmelten tot een zielenbewustzijn naar een vliegensvlug groepsbewustzijn, dat snel genoeg een sleutelelement zal zijn om het nu opkomende wereldwijde Eenheidsbewustzijn op Aarde te verbreden.” Deze twee opeenvolgende meditaties duren dus een uur, de eerste is om je voor te bereiden op de tweede, maar als je het gevoel hebt dat dat te lang voor je is, neem dan alleen deel aan de tweede die gebaseerd is op het thema van de Meditatie Focus.Meditatie Thema's voor het Hele Jaar


HIER is de link voor de 52 meditatiethema's die wereldwijd verspreidt zijn via het Web van 2004 tot 2011 en die zijn aangepast aan de context van een wekelijkse Meditatie Focus Serie in 2012. Je zou het gewoon kunnen gebruiken als inspirerend materiaal om te overdenken en te beschouwen op ieder moment dat je ze zou willen herlezen, of je kunt er ook voor kiezen om een intensief proces van een jaar te starten om je zielsbewustzijn te laten ontwaken door deze voorgestelde thema's te gebruiken voor je dagelijkse meditaties, waarbij je focussed op iedere week een ander thema.

Idealiter reserveer je een periode van 30 minuten, minimaal één ker per week, op iedere zondag op het gebruikelijke tijdstip, om in een diepe meditatieve staat te geraken waarbij je iedere techniek of methode kunt gebruiken die voor jou het prettigst aanvoelt. Mocht je tips nodig hebben om een dergelijke staat te bereiken, kunnen de onderstaande inleidende instructies je wellicht helpen. Daarnaast wordt het aanbevolen om iedere dag 10 tot 15 minuten te mediteren om alle gedachten en gevoelens, die worden aangewakkerd door het dagelijks lezen van het meditatiethema, door je geest te laten sijpelen en die het ontwakingsproces dat je op dat moment doormaakt stimuleert. Probeer ook de rest van de dag aandacht te besteden aan inzichten of zielingevingen die in je opkomen, die kunnen worden gestimuleerd door het hieruit voortvloeiende nieuwe bewustzijn en beter begrip. Schrijf deze ingevingen op om ze beter in je bewuste geest te kunnen opnemen of sluit je ogen voor korte tijd, ontspan en laat het allemaal in je doorwerken.

Basis Meditatie Methode

Veel auteurs hebben de weg al beschreven die leidt naar het ontwaken van ons zielsbewustzijn. Voor een nog beter begrip kan je enkele van de vele beschikbare boeken lezen over dit uitgebreide onderwerp. We moeten echter niet vergeten dat het door het verkennen van de rijke wereld van ons eigen zielsbewustzijn is dat we toegang kunnen krijgen tot de enorme rijkdom aan kennis die voortvloeit uit het daadwerkelijk uit eerste hand ervaren van Al Dat We Zijn.

We hebben vaak de neiging teveel de nadruk te leggen op intellectuele kennis, die echter een onbalans kan creëren in hoe we 'werkelijkheid' ervaren. Het geniet de voorkeur om de balans te zoeken tussen ons mentale en ons intuïtieve begrip van dingen, tussen intellectuele beredenering en dat wat spontaan uit het hart komt. Je zou jezelf daarom een paar minuten van reflectie, introspectie en meditatie per dag moeten gunnen, in een rustige omgeving om een dergelijke activiteit tot stand te brengen. Deze momenten zullen je een unieke gelegenheid bieden om jezelf onder te dompelen in de diepten van je bewustzijn, om antwoorden te vinden op alle vragen die je zou kunnen hebben en de inspiratie en de kracht die nodig zijn om succesvol door te gaan op je zielereis.

Er zijn tal van manieren om te ontspannen en te mediteren. Hieronder enkele van de belangrijkste stappen zoals die in de meeste technieken gebruikt worden.

1. Ontspan geleidelijk alle spieren van je lijf en laat alle spanning wegvloeien. Zitten op een comfortabele manier helpt enorm.

2. Laat gedachten ongedwongen komen en gaan tot ze geleidelijk verdwijnen. Om een staat van geestelijke rust te bereiken, kan je in eerste instantie je aandacht volledig richten op het herhalen van een zelfgekozen mantra, bewust het flakkeren van een kaarsvlam observeren of de complexiteit van een mandala, luisteren naar een rustgevend geluid of muziek, of volg aandachtig de beweging van je ademhaling, tot het moment dat je innerlijke monoloog zwijgt. Je bewuste aandacht naar de achtergrond laten verdwijnen lukt als je langzaam breekt met waar je aandacht naar uitgaat, alsof je aan het dagdromen bent of met je hoofd in de wolken bent, kan helpen om een staat van onthechting te bereiken van de activiteit van je geest en uiteindelijk een diepe en toch bewuste stilte te bereiken.

3. Ban alle tijd en ruimtebepalingen uit -zoals waar je nog heen moet, wat er gisteren gebeurde, wat je morgen nog moet doen- en aanvaard vol vertrouwen intuïtieve indrukken, beelden en inspiraties die spontaan opwellen uit je zielsbewustzijn is de volgende stap. Er is een subtiel en toch duidelijk onderscheid waarmee deze zielgevraagde gedachten onderscheiden worden van het gebruikelijke gebazel van onze overactieve ego-gecentreerde geest, de kern ervan is dat ze de waarheid tot ons spreekt en dat vaak leidt tot golven van tintelende gelukzaligheid, meestal samen met kippenvel.

4. Observeer passief en denk na over alle verschijnselen, visies en nieuwe ideeën die ontstaan, zonder enige mentale reactie, met behoud van je alertheid om slaperigheid te voorkomen.

5. Ten slotte, wanneer je terugkeert naar je normale bewustzijn, denk na over de diepere betekenis van wat je hebt ervaren en schrijf op wat het belangrijkste lijkt of praat er over met iemand om het te belichamen en het beter te kunnen onthouden.

Een andere handige sleutel is om er naar te streven je scherp bewust te blijven van je omgeving en je intuïtieve gevoelens en indrukken die in de loop van de dag op kunnen komen. Deze verankering van bewustzijn in het hier en nu moment zal bijdragen tot de verstikkende greep van de vele trance-achtige illusies die in ons geprogrammeerd zijn en die vaak voorkomen dat een directe en ongestoorde waarneming van wat er om ons heen gebeurt verminderd wordt. Dit zal leiden tot een permanente directe toegang tot het universele bewustzijn en ervoor zorgen dat je gedachten, woorden en daden geleid worden door de stille zachte stem van binnen en de intuïtieve, spontane ingevingen die je kunt krijgen.

Zoals je zeker zult weten als je al eerder getracht hebt een diepe staat van meditatie te bereiken na het lezen van het themabepaalde material, zoals het navolgende, is de enige manier om daadwerkelijk een diep vibrerend gevoel van Eenheid te krijgen, op zielsniveau, is zeker niet te proberen om tijdens de meditatie alles te onthouden wat je hebt gelezen in deze voorgestelde meditatie-thema's. Hou gewoon het algemene op de achtergrond van je geest, dat is alles wat nodig is.

Tenslotte, als je inspirerende muziek op de achtergrond wilt hebbben als je mediteert, is het album Angelic Music van Iasos, met twee nummers van ongeveer 30 minuten elk, erg goed geschikt voor deze spirituele oefening. Een van die twee nummers, Angels of Comfort, is beschikbaar op http://youtu.be/GT3RiHYqSUk. Of je kan andere muziek draaien die voor jou zijn doeltreffendheid al heeft bewezen tijdens uw eerdere momenten van meditatie.

Dus, als je klaar bent om te beginnen, haal eerst een paar keer langzaam, diep adem en ontspan al je spieren, richt je aandacht naar je hart en voel de energieën tintelen en je lichaam doordringen met groeiende golven van gelukzaligheid. Dan, als je geest in rust is en je perfect in het middel van je zielbewustzijn bent, kan je overwegen of je een perfecte stilheid van je geest en een levendige opmerkzaamheid hebt die bevorderlijk zijn voor het bereiken van een toestand van diepe meditatie waar de zachte stem van je ziel je bewustzijn kan bereiken en je kan leiden naar het Zijn van alles Dat Je Bent.Week # 1: Het mede vormgeven aan een Nieuwe Aarde in dienst van het Licht


Hoe zal de toekomst er uit zien? Hoe gaan we succesvol om met de huidige mondiale uitdagingen om zo een nieuw tijdperk van wereldvrede, spirituele eenheid en perfecte harmonie met alle rijken van de schepping te bewerkstelligen? Welke rol wordt een ieder van ons geacht te spelen in het mede vormgeven van een Nieuwe Aarde in Dienst van het Licht?

Deze vragen en vele meer rijzen zonder twijfel in de hoofden en harten van allen die hier kwamen om te helpen bij deze missie, in overeenstemming met de Goddelijke blauwdruk die al eeuwen geleden voorbereid zijn voor deze komende wonderlijke tijden. Er kan geen twijfel of enige aarzeling zijn in onze gedachten, niet over de vraag of de belofte van een gemanifesteerde Hemel op Aarde bewaarheid zal worden.

Angst moet volledig en permanent worden uitgebannen uit ons bewustzijn om zo het stralende Licht van Liefde te laten stralen en groeien als de verlossende Vlam van God steeds helderder stijgt over alle ontwakende zielen op Aarde. Loyaliteit aan en naleving van de heilige geloften die gedaan zijn voor de Ene Bron van Al moeten worden aanvaard om de verwezenlijking van de Absolute Eenheid met Al Dat Is en de metaforische terugkeer van de verloren zoon naar het vaderlijk Huis van Innerlijke Zegen te realiseren.

We kunnen en zullen deze wereld goed maken

We kunnen en zullen deze wereld perfect maken


We kunnen en zullen deze wereld volledig verjongen en in balans brengen, zoals het was in het Begin toen Man en Vrouw nog geen weet hadden van het illusoire gevoel van scheiding maar alleen de Perfectie die altijd was, nog steeds is en voor altijd zal zijn.


Iedere dag sterker wordend in deze onwrikbare Kennis van Wat Is, dankbaar de uitdagingen erkennend die op ons pad komen om de banden van vertrouwen te versterken en de wil om te dienen als Eén van het machtige Licht dat nu de planeet Aarde in alle dimensies doordringt, en het afstemmen met de innerlijke leiding van God stralend uit de essentie van ons hoger bewustzijn zullen we doorgaan met het zegevierend verankeren van het stralende vurige Licht van Liefde in ons, in ieder van ons, waarvan de aanwezigheid NU de laatste overblijfselen van het duister en alle daarmee samenhangende ellende totdat deze hele planeet opnieuw gemaakt is, totdat Liefde schijnt door elk hart, totdat Eenheid bekend is bij iedereen.

Laat ons allemaal bijdragen aan het manifesteren van de Eenheid, de Perfectie, de Balans, de Wederopstanding, de Wonderbaarlijke Heling en de Exponentiële Stijging van Eeuwige Liefde, voor het Hoogste Goed van Al Schepping.Meditatie Thema's voor een heel jaar en Week # 1: Het mede vormgeven aan een Nieuwe Aarde in dienst van het Licht is gearchiveerd op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek1.htm

Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD