MAY PEACE PREVAIL ON EARTH


“Muutke maailma, Kas te tahate, et me nähtavale ilmuksime!”

“OTSUSTAGE, KAS ME PEAKSIME KOHALE ILMUMA!”Tähtis pole, kes edastas teile selle tõlgitud sõnumi ning ta peakski jääma anonüümseks teie mõtetes. Tähtis on aga see, mida te selle sõnumiga peale hakkate!

Igaüks teie seast soovib kasutada oma vaba tahet ning kogeda õnne.

Neid omadusi näidati meile ning nüüd on meil neile juurdepääs. Teie vaba tahe sõltub sellest, kui hästi te tunnetate oma jõudu. Teie õnn sõltub armastusest, mida te jagate ja vastu võtate.

Sarnaselt teistele teadaolevatele liikidele, võite ennast selles protsessi staadiumis tunda eraldatuna oma planeedil. See mulje paneb teid rohkem oma saatusesse uskuma. Siiski, te olete suurte murrangute serval, millest vaid vähestel aimu on.

Meie ülesandeks ei ole teie tulevikku muuta ilma te seda enne valiksite. Võtke seda sõnumit kui ülemaailmset referendumi! Ja oma vastust kui valimissedelit!

Kes me oleme?

Teie teadlased ega usuliidrid pole suutnud üksmeelset seletust leida seletamatutele taevastele sündmustele, mille tunnistajaks on inimkond olnud juba tuhandeid aastaid. Tõe teada samiseks on vaja tõele näkku vaadata ilma igasuguste tõekspidamisteta, ükskõik kui auväärt nad ka poleks.

Järjest rohkem teie anonüümseks jääda eelistavaid teadureid uurivad uusi teadmiste teid ning on tegelikkusele juba väga lähedale jõudmas. Täna on teie tsivilisatsioon üleujutatud informatsioonimerest, millest vaid imeväike vähem häiriv osa, on märkimisväärselt hajunud.

Teie ajaloos naeruväärsena või ebatõenäolisena tundunud asjad on tihtipeale võimalikuks ning seejärel tõeks saanud, eriti viimase viiekümne aasta jooksul. Teadke, et tulevik saab olema veelgi üllatavam. Te avastate nii kõige halvema kui ka kõige parema.

Sarnaselt miljarditele teistele siinses galaktikas, oleme me mõtlevad olendid, keda mõned nimetavad “maavälisteks olenditeks”, kuigi tegelikkus on nõksu võrra peenem.

Meie ja teie vahel ei ole fundamentaalseid erinevusi, välja arvatud mõned evolutsioonistaadiumid. Sarnaselt igale teisele organiseeritud struktuurile, on ka meil sisesuhete hierarhia. Meie oma põhineb mitmete rasside tarkusel. Nimetatud hierarhia heakskiidul pöördumegi teie poole.

Me otsime Ülimat Olendit nagu teiegi. Seega pole me rohkem või vähem jumalad kui teie, vaid teiega võrdsed Kosmilises Vennaskonnas.

Me erineme teist füüsiliselt mingil määral, kuid enamik meist on humanoidse kujuga.

Meie olemasolu on tegelikkus, aga enamik teist ei taju seda veel. Me ei ole lihtsalt täheldused, vaid mõtlevad olevused nagu teiegi. Teil ei õnnestu meid tabada, kuna enamjaolt jääme teie meeltele ja mõõtriistadele nähtamatuks.

Soovime selle tühja koha täita just praegusel hetkel teie ajaloos. Me küll tegime selle ühise otsuse, kuid ainuüksi sellest ei piisa. Me vajame teie otsust. Selle sõnumi kaudu saate otsustajateks! Teie isiklikult. Meil ei ole Maa peal inimesest esindajat, kes võiks teile otsustamisel juhendajaks olla. Miks me pole nähtavad?

Teatud evolutsiooni staadiumides avastavad kosmilised “inimkonnad” uusi teaduse vorme, mis ulatuvad kaugemale ilmsest. Struktureeritud dematerialiseerumine ja materialiseerumine on selle osadeks. Teie inimkond on ohtlike kompromisside hinnaga, mida teie eest teadlikult varjavad mõned teie esindajad, jõudnud selleni vähestes laboratooriumides, mis teevad tihedalt koostööd teiste “maaväliste” olenditega.

Õhu- või ruumilised objektid või nähtused, mis on teada teie teadlaste ringkondadele ja mida teie nimetate “UFO-deks”, on oma põhiolemuselt mitmemõõtmeliselt toodetud kosmoselaevad. Paljud inimolendid on omanud visuaalset, akustilist, füüsilist või psüühilist kontakti selliste laevadega, millest mõned on teid “valitsevate” okultsete jõudude valduses. Teie vaatluste vähesus on tingitud väljapaistvatest eelistest, mida pakub nende laevade dematerialiseerunud seisund.

Te ei usu nende olemasolusse, kuna pole neid ise näinud. Me saame sellest täiesti aru.

Enamik neist vaatlustest toimub individuaalselt, et jõuda tõeni muutmata ühtegi organiseeritud süsteemi. Selline tegutsemisviis on ettekavatsetud teid ümbritsevate liikide poolt, kuid tuginevad vägagi erinevatele põhjustele ja eesmärkidele.

Negatiivsed mitmemõõtelised olendid mängivad suurt rolli jõu rakendamisel inimkonna oligarhia varjus, nende diskreetsust motiveerib nende tahe varjata oma olemasolu ja tabamist.

Meie diskreetsust motiveerib inimese vaba tahte austamine, et inimesed saaksid seda kasutada oma asjade korraldamisel ning saavutaksid oma tehnilise ja hingelise küpsuse. Inimkonna tulekut galaktiliste tsivilisatsioonide peresse oodatakse pikisilmi.

Me võime ilmuda päise päeva ajal ning aidata teil see liit saavutada. Me ei ole seda siiani teinud, sest liiga vähesed on seda siiralt soovinud. Takistavateks teguriteks on siinjuures olnud teadmatus, ükskõiksus, hirm või et olukord polnud piisavalt pakiline. Paljud neist, kes meie välimust uurivad, loodavad öiste valguste peale, ise teed valgustamata. Tihtipeale on nende mõtlemine objetiivset laadi, kui tegemist on tegelikult mõtlevate olenditega.

Kes te olete?

Te olete paljude traditsioonide järeltulijad, mida läbi aegade on vastastikuselt rikastatud mõlemapoolsete panustega. Sama käib ka kõigi liikide kohta Maa pinnal. Teie eesmärgiks on ühineda, et saavutada ühine projekt nende juurte auks. Teie kultuuride ilmingud hoiavad teid lahus, kuna need asendavad teie sügavamat olemist. Välimus on praegu tähtsam kui teie peene loomuse olemus. Praeguste jõudude jaoks on selline vormi ülekaal kaitsevalliks igasuguse ohu eest.

Teid kutsutakse üles sellest vormist võitu saama ning samaaegselt ka seda austama oma rikkalikkuse ja ilu pärast. Vormi südametunnistuse mõistmine paneb meid armastama inimesi nende mitmekesisuses. Rahu ei tähenda sõja mitte pidamist, põhimõtteks on saada selleks, kes te tegelikkuses olete: samaks Vennaskonnaks.

Selle mõistmiseks olemasolevad teile kätte saadavad lahendused on vähenemas. Üks neist seisneb kontaktis teise liigiga, mis peegeldaks teie tegelikku kuju.

Missugune on teie olukord?

Meie sekkumised on alati, välja arvatud harvadel juhtudel, vaid vähesel määral mõjutanud teie suutlikkust oma tuleviku kohta ühiseid ja individuaalseid otsuseid teha. Meie motivatsiooniks on teadmised teie sügavatest psühholoogilistest mehhanismidest.

Me jõudsime järeldusele, et vabadust ehitatakse igapäev, kui olend muutub eneseteadlikumaks ning teadvustab endale ümbritsevat, progressiivselt vabastades end piirangutest ja inertsidest, ükskõik mis nad siis ka pole. Vaatamata neile paljudele julgetele ja hakkajatele inimeste südametunnistustele, hoitakse neid inertse kunstlikult ülal kasvava tsentraliseeritud võimu heaolu nimel.

Veel hiljuti oli inimkonnal piisav kontroll oma otsuste üle. Praegusel ajal kaotatakse üha enam kontrolli oma saatuse üle tänu suurenenud tehnoloogia kasutusele, millel on pöördumatud letaalsed tagajärjed maa- ja inimeste ökosüsteemidele. Te olete tasapisi, kuid järjepidevalt kaotamas oma ainulaadset võimet teha elu ihaldusväärseks. Teie parandamatu optimism väheneb kunstlikult ning sõltumata teie omast tahtest. Eksisteerib tehnoloogiaid, mis mõjutavad nii teie keha kui mõistust. Sellised plaanid on tulekul.

Seda võib muuta seni kaua, kuni teie suudate säilitada oma sisemise loomevõime, isegi kui see eksisteerib koos teie potentsiaalsete juhtide halbade kavatsustega. See ongi põhjuseks, miks me oleme jätkuvalt nähtamatud. See individuaalne võime on määratud kaduma, kui ei toimu ühist ulatuslikku reaktsiooni. Tulevik toob lõhenemise, ükskõik missuguse.

Kuid kas te peaksite ootama viimase minutini, et leida lahendusi? Kas peaksite ootama või taluma valu?

Teie ajaloos on alati olnud kokkupuuteid rahvaste vahel, kes on olnud sunnitud avastama üksteist tihtipeale konfliktsetes olukordades. Peaaegu alati on vallutused toimunud kellegi kaotuse arvelt. Maast on saanud küla, kus kõik tunnevad kõiki, kuid sellele vaatamata konfliktid jätkuvad ning igasugused hädaohud halvenevad, pikenevad ja muutuvad intensiivsemateks.

Kuigi inimolendil kui indiviidil on palju potentsiaalseid võimeid, ei ole ta võimeline neid väärikusega kasutama. Olulistel geopoliitilistel põhjustel kehtib see suurema enamuse kohta teie seast. Teid on mitu miljardit. Sellest hoolimata on teie laste haridus ja elamistingimused ning ka paljud loomad ja taimeriik, väheste poliitiliste-, finants-, militaar- ja religioossete esindajate käpa all.

Teie mõtted ja tõekspidamised kujundatakse partisanide huvide järgi, mis muudavad teid orjadeks ja samaaegselt annavad teile tunde, nagu omaksite täielikku kontrolli oma saatuse üle, mis tegelikult ongi oma olemuselt tegelikkus. Soovi ja fakti vahel on suur vahe kui ei teata käesoleva mängu tõelisi reegleid. Seekord pole teie vallutajaks. Erapoolik informatsioon on inimolendite millenniumi strateegiaks. Mõtete, tunnete ja teile mittekuuluvate organismide induktsioon ad hoc tehnoloogiate kaudu on veelgi vanemaks strateegiaks.

Suurepärased progressivõimalused on kõrvuti suurte allutavate ja hävitavate hädaohtudega. Need ohud ja võimalused eksisteerivad praegu. Siiski olete võimelised tajuma vaid seda, mida teile näidatakse. Loodusvarade lõppemine on programmeeritud, kuigi selleks pole algatatud mingisugust ühist pikaajalist projekti.

Ökosüsteemi kasutusmehhanismid on ületanud pöördumatud piirid. Varade vähesus ja ebaõiglane jaotus – varad, mille turule sisenemishind tõuseb iga päevaga – hakkavad põhjustama laiaulatuslikke vennatapu sarnaseid kaklusi ka teie linnade südames ja maapiirkondades.

Vihkamine kasvab ning samuti ka armastus. See teebki teid nii kindlaks oma võimes leida lahendusi. Kuid kriitilist massi pole piisavalt ning sabotaa*i tehakse osavalt.

Vanadest harjumustest ja praktikast kujunenud inimeste käitumisel on inerts, mille kohaselt selline perspektiiv viiks teid tupikusse. Te loodate nendele probleemidele saada lahenduse oma esindajatelt, kelle jaoks ühise heaolu mõiste tasapisi hääbub ja asendub korporatiivsete huvidega, kui seistakse silmitsi nende raskustega. Nad vaidlevad alati vormi üle, aga harva sisu üle.

Täpselt tegutsemishetkedel kuhjuvad viivitused piirini, kus te otsustate mitte valida vaid alistuda. Sel põhjusel on teie tänastel otsustel suurem ja otsesem mõju oma ellujäämisele, kui kunagi varem teie ajaloos.

Missugune sündmus saaks radikaalselt muuta seda igale tsivilisatsioonile omast inertsi? Kust peaks see ühine ja ühendav teadlikkus tulema, mis peataks selle pimesi edasi tormamise?

Hõimud, elanikkonnad ja inimrahvad on üksteisega kokku puutunud ja suhelnud. Olles silmitsi hädaohtudega, mis ähvardavad inimperet, tuleks praegusel ajal rohkem suhelda.

Suur hiidlaine on tõusmas. Selles segunevad vaäga positiivsed ning ühtlasi ka väga negatiivsed aspektid.

Kes on “kolmas pool”?

Teise tsivilisatsiooniga kosmilise kontakti loomiseks on kaks võimalust: olemasolevate esindajate kaudu või otse suvaliste isikute kaudu. Esimese tegutsemisviisiga kaasnevad huvide lahkuminekud, teine tegutsemisviis toob teadlikkuse.

Esimese tegustemisviisi valisid liigid, kelle motivatsiooniks oli inimkonna hoidmine orjuses ning sel moel omada võimu Maa varade, geenivaramu ja inimeste emotsionaalse energia üle.

Teise tegutsemisviisi valisid liigid, kes olid ühinenud teiste teenimise Vaimu nimel. Meie omalt poolt oleme ühinenud selle omakasupüüdmatu üritusega ja tutvustanud ennast inimeste võimuesindajatele mõned aastad tagasi, kes keeldusid meie abistavast käest, tuues ettekäändeks nende strateegilise visiooniga kokkusobimatud huvid.

Seepärast peabki igaüks ise täna selle otsuse tegema, ilma esindajate poolse sekkumiseta. See, mida me pakkusime neile, keda me arvasime olevat võimelised teie õnnele kaasa aitama, seda pakume me nüüd ... teile!

Paljud teist eiravad seda, et mitte-inimestest olendid olid osaks kesksetest võimudest, ilma et te oleks neid kahtlustanud või meeltega tajunud. Asi on nii tõsine, et nad on peaaegu märkamatult võimu haaranud. Nad ei ole ilmtingimata nähtavad teie materiaalsetel väljadel, mis võibki muuta nad eriti tõhusaks ja hirmuäratavaks lähitulevikus. Olge sellest hoolimata teadlikud, et paljud teie esindajad võitlevad selle hädaohu vastu! Teadke ka seda, et mitte kõik röövid pole teie vastu suunatud. Tõde on raske märgata!

Kuidas te saategi oma vaba tahet kasutada, kui seda niivõrd palju manipuleeritakse? Millest te tõeliselt vabad olete?

Rahu ja rahvaste taasühendamine oleks esimeseks sammuks kooskõla poole teiste tsivilisatsioonidega. Täpselt seda soovivadki teiega manipuleerijad iga hinna eest vältida, et lahutamise abil ise valitseda. Nad valitsevad ka nende üle, kes teid valitsevad. Nende võim tuleneb oskusest sisestada teisse usaldamatust ja hirmu. See kahjustab oluliselt teie kosmilist loomust.

Käesoleval sõnumil puuduks mõte, kui see manipuleerijate juhtkond poleks oma haripunkti saavutanud ning oma eksitavate ja mõrvarlike plaanidega ei materialiseeruks mõne aasta pärast. Tähtajad on lähedal ja inimkond peab järgmise kümne tsükli vältel taluma ennenägematuid kannatusi.

Selle tundmatu agressiooni vastu kaitseks on teil vaja vähemalt piisavalt informatsiooni, mis aitaks leida lahenduse.

Sarnaselt inimestega on vastuseis olemas ka dominantsete liikide seas. Siin jällegi pole välimus piisavaks, et eristada domineerijad liitlastest. Praeguses psühhismi olukorras on teil ülimalt raske neil vahet teha. Lisaks intuitsioonile vajate aja saabudes ka õpetust.

Olge ettevaatlikud vaba tahte hindamatu väärtusega, meie pakume teile alternatiivi.

Mida me suudame pakkuda?

Me suudame teile pakkuda palju holistlikuma visiooni universumist ja elust, konstruktiivset suhtlemist, õiglaste ja vennalike suhete kogemust, vabastavaid tehnikaalaseid teadmisi, kannatuste kaotamist, individuaalse võimu kontrollitud kasutamist, juurdepääsu uutele energiatele ning viimaks ka paremat arusaamist teadvusest.

Me ei saa teid aidata oma isiklikest ja ühistest hirmudest võitu saamisel, teha teile seadusi, mida te ise ei valiks, teha tööd teie enda kallal, teha individuaalseid või ühiseid jõupingutusi ehitamaks maailma teie soovi järgi, anda teile seiklusvaimu, et rännata uutesse avarustesse.

Mida meie saaksime?

Kui te otsustate sellise kontakti kasuks, rõõmustaksime vennaliku tasakaalu kindlustamise üle selles universumi regioonis, edukate diplomaatiliste suhete üle ning teadmise üle, et te olete ühinenud saavutamaks seda, milleks te võimelised olete. Rõõmutunne on universumis kõrgelt hinnatud oma jumaliku energia poolest.

Mis küsimust me teilt küsime? “Kas te tahate, et me kohale ilmuksime?”

Kuidas sellele küsimusele vastata?

Telepaatia abil on võimalik teada hinge tõde. Te peate seda küsimust endalt selgelt küsima ning andma ka sama selge vastuse, vastavalt soovile kas omaette või grupis. Teie vastuse tõhusust ei mõjuta see, kas te olete linna südames või keset kõrbe, JAH või EI, KOHE PÄRAST KÜSIMUSE ESITAMIST! Lihtsalt tehke seda nii, nagu räägiksite iseendaga, kuid mõtlete sõnumile.

See on üleüldine küsimus ning ainuüksi neil paaril sõnal on võimas kontekstuaalne tähendus. Ärge laske kõhklusel ennast segada. Seepärast peaksitegi rahulikult kogu teadvusega selle peale mõtlema. Vastuse täiuslikumaks sobitamiseks küsimusega soovitame teil vastata kohe pärast selle sõnumi teistkordset lugemist.

Ärge kiirustage vastama. Hingake ning laske oma vaba tahte jõul ennast läbida. Olge uhked selle üle, kes te olete! Teie potentsiaalsed probleemid nõrgendavad teid. Unustage nad mõneks minutiks, et olla iseendid. Tunnetage kuidas jõud teis tärkab. Teil on kontroll iseenda üle.

Üksainus mõte, üksainus vastus, võib nii üht- kui teismoodi teie lähitulevikku drastiliselt muuta.

Teie isiklik otsus soovida oma sisemuses, et me ilmuksime teie materiaalsele väljale päise päeva ajal, on meile väärtuslik ja oluline.

Riitused on kasutud, kuigi te võite valida enestele sobiva meetodi. Siiras soov teie südamest ning teie vabast tahtest jõuab alati nendeni, kellele see on saadetud.

Oma isiklikus salasoovi küsitluskabiinis otsustate oma tuleviku üle.

Milline on kangi mõju?

Võimalikult paljud teie seast peaksid otsuse vastu võtma, mis võib küll tunduda vähemusena. Soovitav oleks seda sõnumit levitada igal kujuteldaval moel, nii paljudes keeltes kui võimalik, teid ümbritsevate inimeste seas, olenemata sellest, kas nad on vastuvõtlikud sellele uuele tulevikunägemusele.

Tehke seda huumoriga või pilgates, kui see teid aitab. Te võite isegi avalikult selle üle nalja visata, kui nii ennast mugavamalt tunnete, kuid ärge olge ükskõiksed, sest olete vähemalt oma vaba tahet kasutanud.

Unustage valeprohvetid ja teisse sisendatud tõekspidamised meie kohta. See on üks intiimsemaid soove, mida teile saab esitada. Ise isikuna otsustamine on nii teie õiguseks kui kohustuseks!

Passiivsus viib vaid vabaduse puudumiseni. Samuti pole ka otsustamatus kunagi tõhus. Kui te tõesti tahate rippuda oma arvamuste küljes, mida me ka mõistame, siis öelge EI. Kui te ei tea, mida valida, siis ärge lihtsalt uudishimust JAH öelge. See ei ole etendus, vaid tõeline igapäevane elu, ME OLEME ELUS! Ja elame!

Teie ajaloos on piisavalt episoode, kus otsusekindlad mehed ja naised suutsid mõjutada sündmuste kulgu, vaatamata oma vähesele arvule.

Täpselt nii nagu piisab vähesest arvust, et saada ajaline võim Maal ning mõjutada enamuse tulevikku, võib vähene arv teie hulgast radikaalselt muuta oma saatust, mis oleks vastuseks niivõrd suure inertsi ja tõkete palge ees olevale impotentsusele. Teie suudate kergendada inimkonna sündimist Vennaskonda.

Teie üks mõtlejaid on kord öelnud: “Andke mulle toetuspunkt ja ma tõstan Maa”.

Selle sõnumi levitamine saab siis tõstvaks kangiks, teie saate meistriteks, kes ... tõstavad Maa meie ilmumise tagajärjena.

Mis oleksid positiivse otsuse tagajärjed?

Meie jaoks oleks ühise soosiva otsuse vahetuks tagajärjeks paljude laevade materialiseerumine teie taevas ja Maal. Teie jaoks oleks vahetuks tagajärjeks kiire loobumine paljudest veendumustest ja tõekspidamistest. Ühel lihtsal lõplikul visuaalsel kontaktil oleksid tohutud mõjud teie tulevikule. Paljud teadmised muudetakse igavesti. Teie ühiskondade organiseerimine kõikidel aladel muutub põhjalikult ja igaveseks. Võim muutub individuaalseks, sest näete oma silmaga, et me elame. Te teete konkreetseid muudatusi oma väärtuste skaalasse!

Meie jaoks on tähtsaimaks see, et inimkond moodustaks ühtse perekonna selle “tundmatu” ees, mida me esindame!

Teie kodudest kaoks tasapisi hirm, sest te kaudselt sunnite need soovimatud, keda meie kutsume “kolmandaks pooleks”, välja ilmuma ning kaduma. Te kannaksite kõik ühte nime ja teil oleks ühised juured: Inimkond!

Hiljem saavad seeläbi võimalikuks rahumeelsed ja austavad suhted, kui te soovite. Praegu on aga nii, et näljane ei suuda naeratada ning kartlik ei suuda meid vastu võtta. Meil on kurb vaadata mehi, naisi ja lapsi, kes kannatavad oma ihus ja südames selle piirini, kui nad kannavad seda sisemist valgust.

See valgus võib saada teie tulevikuks. Meie suhted võiksid olla progressiivsed.

Mitmete aastate või aastakümnete mitmed staadiumid tulevad: meie laevade demonstratiivsed ilmumised, füüsilised ilmutused inimeste kõrval, koostöö teie tehnilise ja vaimse evolutsiooniga, erinevate galaktikaosade avastamine.

Teile pakutakse iga kord uusi valikuid. Te saate siis ise valida uute staadiumide läbimise oma välise ja sisemise heaolu nimel. Sekkumist ei otsustata ühepoolselt. Me lahkume niipea, kui te seda ühiselt otsustate.

Olenevalt sõnumi ülemaailmse levimise kiirusest, meie “suur ilmumine” võib aega võtta nädalaid või isegi kuid, enne kui enamus on kasutanud oma võimalust valida ja teinud otsuse ning kui see sõnum on saanud vajaliku toetuse.

Peamine erinevus teie tavaliste igapäevaste palvetega on rangelt vaimne laad ning teie praegune otsus on ääretult lihtne: me oleme tehniliselt valmis materialiseerumiseks!

Milleks selline ajalooline dilemma?

Me teame, et “välismaalasi” peetakse vaenlasteks seni, kuni nad kehastavad “tundmatut”. Esimeses staadiumis tugevdab teie suhteid maailma mastaabis tunne, et meie ilmumine tuleb.

Kuidas on teil võimalik teda, et meie saabumine on kollektiivse valiku tagajärg? Sel lihtsal põhjusel, et vastasel juhul oleksime juba ammu kohal olnud teie eksistentsi tasemel. Kui meid veel kohal pole, siis seda seepärast, et te pole sellist otsust selgesõnaliselt teinud.

Mõned teie seast võivad mõelda, et me võime teid uskuma panna, et see on teie tahtlik otsus, kuna tahame oma saabumist õigustada, mis poleks tõsi. Mis huvi oleks meil avalikult teile pakkuda seda, millele teil veel juurdepääsu pole, et suuremale osale teist kasu oleks?

Kuidas te saate kindlad olla, et see pole järjekordne “kolmanda poole” osav manööver teie paremaks orjastamiseks? Alati võideldakse tõhusamalt ju sellega, mis on tuvastatud, mitte vastupidi. Kas teid õõnestav terrorism pole mitte selle silmanähtavaks näiteks?

Ükskõik kuidas on, teie olete ainukeseks otsustajaks oma südames ja hinges! Ükskõik mida te ka valite, saab see olema auväärne ja austatud! Inimesindajate puudumisel, kes võiksid teid potentsiaalselt eksimustele meelitada, eirake ka kõike meie kohta ning nende kohta, kes ilma teie nõusolekuta manipuleerivad teiega.

Teie olukorras ei ole enam valdavaks ettevaatusabinõu, mis seisneb püüetes meid mitteavastada. Te olete juba Pandora laeka sees, mille “kolmas pool” on teie ümber loonud. Ükskõik, mida te ka otsustate, te peate sealt välja saama.

Seistes silmitsi sellise dilemmaga, üks võhiklikkus teise vastu, peate abi küsima oma intuitsioonilt. Kas te tahate meid oma silmadega näha, või lihtsalt uskuda seda, mida teie mõtlejad ütlevad? See on tegelik küsimus!

Pärast tuhandeid aastaid, sai see valik paratamatuks: valik kahe tundmatu vahel.

Milleks sellist sõnumit levitada?

Tõlkige ja levitage seda sõnumit laialt. See tegevus mõjutab teie tulevikku pöördumatul ja ajaloolisel viisil millenniumide mastaabis. Vastasel juhul lükatakse uus võimalus edasi mitmete aastate võrra, vähemalt ühe põlvkonna võrra, kui see välja ei sure.

Valiku tegemata jätmine tähendab teiste inimeste valiku järgi elamist. Teistele informatsiooni edastamata jätmine võib põhjustada oma ootustele vastandliku tulemuste saamise. Ükskõikseks jäämine tähendab omast vabast tahtest loobumist.

Kõik käib teie tuleviku kohta. Kõik käib teie evolutsiooni kohta.

Võimalik, et see kutse ei saa teiepoolset ühist nõusolekut ning jäetakse tähelepanuta just informatsiooni puudumise tõttu. Vaatamata sellele ei jää universumis ükski isiklik soov tähelepanuta.

Kujutage ette meie saabumist homme. Tuhanded laevad. Ainulaadne kultuurisokk tänapäeva inimkonna ajaloos. Siis on hilja kahetseda tegemata jäänud otsust ja sõnumi levitamata jätmist, sest see avastus saab olema pöördumatu. Me rõhutame veelkord, et te ei kiirustaks otsuse tegemisega, vaid mõelge selle peale! Ja otsustage!

Suur massimeedia ei pruugi olla huvitatud selle sõnumi levitamisest. Seega on teie kui anonüümse, kuid siiski erakordse mõtleva ja armastava olendi ülesandeks seda edastada.

Te olete ikka veel oma enese saatuse arhitektideks ...

“Kas te tahate, et me kohale ilmuksime?”

Thanks to Tauri Pikpoom for the translation


SUBSCRIPTION TO THE EARTH RAINBOW NETWORK E-LIST

If you would like to subscribe to the Earth Rainbow Network automated listserver and regularly receive similar compilations covering a broad range of subjects, including each new Meditation Focus issued every two week, simply send a blank email at earthrainbownetwork-subscribe@lists.riseup.net from the email account to which you want to receive the material compiled and networked by the Earth Rainbow Network Coordinator. Subscription is FREE!

BACK TO THE FIRST HOME PAGE OF THIS SITE